منبع تغذیه (5 ولت، 12ولت، 24ولت)منبع تغذیه 5V 40A

استارلایت ال ای دی|پیکسل مربعی، تلویزیون شهری، استیج رقص
استارلایت ال ای دی|پیکسل مربعی، تلویزیون شهری، استیج رقص

منبع تغذیه 12V

استارلایت ال ای دی|پیکسل مربعی، تلویزیون شهری، استیج رقص

منبع تغذیه 24V

استارلایت ال ای دی|پیکسل مربعی، تلویزیون شهری، استیج رقص

ارسال نظرات :